Menu

Lào Cai áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon như thế nào ?

Hướng dẫn sử dụng dự toán tại Lào Cai theo thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/8/2021

*/ Thông báo: Dự toán Escon đã cập nhật các công tác sửa đổi, bổ sung tại định mức thông tư 12/2021-BXD (so với định mức thông tư 10/2019-BXD)  vào các bộ đơn giá theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

1. Nội dung văn bản ban hành

 • Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Định mức xây dựng.
 • Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

2. Hướng dẫn cập nhật và sử dụng đơn giá trên phần mềm Escon

          A. Cập nhật phiên bản & cập nhật dữ liệu (Trường hợp bạn đã cập nhật/ cài đặt phiên bản mới nhất thì bỏ qua bước này):

a. Cập nhật phiên bản

- Phần mềm sẽ báo phiên bản sau khi mở lên. Việc cập nhật phiên bản có thể được bắt đầu tự động hoặc đề nghị phải nâng cấp khóa trước khi cập nhật phiên bản (đối với khóa cứng giới hạn thời gian)

b. Cập nhật dữ liệu: Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu

* Nhóm dữ liệu Đơn giá => Gõ từ khóa Lào Cai (hoặc tên Địa phương hoặc ngành) cần tìm kiếm => Đánh dấu dữ liệu => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)

 

 

* Nhóm dữ liệu Mẫu dự toán =>  Đánh dấu dữ liệu => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)

 

 

* Nhóm Dữ liệu khác =>  Đánh dấu dữ liệu Bảng tra cứu lương => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)

 

 

* Sau khi cập nhật xong dữ liệu, tắt phần mềm và mở lại để bắt đầu sử dụng;

B. Menu TIÊN LƯỢNG:

Menu TIÊN LƯỢNG => Chọn Lào Cai  => Click nút Chọn đơn giá => Đánh dấu các  Đơn giá cần sử dụng => Đồng ý

 

 

- Trường hợp làm tiếp từ các file công trình cũ đang sử dụng đơn giá 305 (định mức 10/2019-BXD), ta có thế áp dụng các công tác sửa đổi bằng chức năng Dùng đơn giá sửa đổi tại TIÊN LƯỢNG, phần mềm sẽ tự động rà soát các công tác sửa đổi để chuyển sang công tác có định mức mới. (Mã công tác có đuôi SD)

- Các công tác mới bổ sung tại định mức thông tư 12/2021-BXD (so với định mức thông tư 10/2019-BXD) đã được cập nhật vào các bộ đơn giá theo Quyết định số 305/QĐ-UBND (Mã công tác có đuôi BS)

Lưu ý: Cần kiểm tra lại các công tác sửa đổi hoặc bổ sung trên, vì nhiều công tác có thành phần không xác định được giá nên để = 0;

- Có thể chuyển đổi nhân công sang cách tính nhân công mới theo TT13/2021-BXD bằng chức năng Chuyển đổi nhóm nhân công tại TIÊN LƯỢNG. Chuyển đổi nhân công cho công tác/ nhóm công tác/ toàn bộ công trình phụ thuộc vào việc lựa chọn đối tượng trên bảng TIÊN LƯỢNG.

- Có thể chuyển đổi tự động hoặc lựa chọn nhóm nhân công cố định cần chuyển đến. 

 

 

C. Menu GIÁ VẬT TƯ:

a. Sheet Giá Vật Tư

- Lựa chọn phương pháp Tính trực tiếp đối với Nhân côngTính bù nhân công, nhiên liệu/ Tính trực tiếp đối với Ca máy

- Chọn định mức máy theo TT13/2021-BXD

 

 

b. Sheet Cước VCCG

- Phần mềm cập nhật cự ly tính cước > 60km theo định mức ban hành tại TT12/2021-BXD. 

- Nhập cự ly cần tính cước vào cột S: CỰ LY TRA CƯỚC (KM) để phần mềm tự phân chia các khoảng cự ly tính cước theo quy định.

 

 

c. Sheet Giá Nhân Công

- Chọn bảng hệ số Thông tư 13/2021-BXD để tính nhân công. 

- Sử dụng chức năng: Tra cứu mức lương. Lựa chọn: Tỉnh (TP)/ Quận (huyện)/ Văn bản cần áp dụng để tính lượng.

 

d. Sheet PT BÙ GIÁ MÁY: Kiểm tra và nhập giá nhiên liệu gốc, nhiên liệu hiện tại TH BÙ GIÁ MÁY: Lắp giá ca máy bù thời điểm.

 

D. Menu THKPHM

- Click vào Mẫu THKPHM thuộc nhóm Lào Cai-Thông tư 11/2021 để lựa chọn sử dụng các mẫu cho phù hợp trên địa bàn tỉnh.

 

 

- Sử dụng chức năng Tra hệ số để tra cứu hế số Chi phí chung, chi phí nhà tạm,....

- Đánh dấu các hạng mục cùng loại công trình để tra hệ số. 

- Chọn loại công trình (theo tuyến hoặc không theo tuyến) để xác định chi phí lán trại, nhà tạm.

- Click chọn Loại công trình trực tiếp tại bảng chính để áp dụng.

- Có thể tra cứu hệ số chi phí tự động theo Gxd tính toán hoặc theo giá trị nhập Gxd trong tổng mức đầu tư được duyệt. 

 

E. Menu TH KINH PHÍ

- Chọn Mẫu THKP theo TT11/2021-BXD.

 

 

F/ Hệ thống menu và các sheet khác.

- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

                                       

                                        -----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 2. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 5. Áp dụng dự toán theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
 6. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 7. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 8. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 9. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 10. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 11. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 12. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua