Menu

Công cụ hỗ trợ sử dụng phần mềm

Các phần mềm hỗ trợ (click vào link để tải)

1.  Phần mềm hỗ trợ điều khiển từ xa Ultraview

2.  Cài đặt khóa cứng rockey

3.  Gửi yêu cầu nâng cấp khóa cứng (win vista trở lên)

4.  Gửi yêu cầu nâng cấp khóa cứng winXP

5.  File SetupConverter

6.  Bộ cài dotNet 4.0

Hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất phần mềm dự toán

1.  Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành

2.  Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết định số 780/qđ-ubnd ngày 27/3/2020 của ubnd tỉnh lào cai về việc công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh lào cai.

3.  Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon

4.  Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

5.  Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020

6.  Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.

7.  Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon

8.  Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019

9.  Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Tải các bộ cài đặt Escon

1.  Tải bộ cài đặt phần mềm Escon mới nhất

2.  Tải bản cập nhật Escon mới nhất

3.  Tải bộ cài đặt Escon bản 16

4.  Tải bản cập nhật Escon phiên bản 16

5.  Tải bộ cài đặt Escon bản 2012

6.  Tải bộ cài đặt Escon bản 6

7.  Test bộ cập nhật Escon (nội bộ-Khách không tải)

8.  Test bộ cài đặt Escon (nội bộ-Khách không tải)

Tải các bộ cài đặt kết cấu khóa mới

1.  Tải bộ cài đặt phần mềm Vinasas mới nhất

2.  Tải bộ cài đặt stCad mới nhất

3.  Tải bộ cài đặt KIW mới nhất

4.  Tải bộ cài đặt Sumac  mới nhất

5.  Tải bộ cài đặt RDW mới nhất

6.  Tải bộ cài đặt MBW mới nhất

7.  Tải bộ cài đặt MCW mới nhất

8.  Tải bộ cài đặt MDW mới nhất

Tải các bộ cài đặt kết cấu khóa cũ

1.  Tải bộ cài đặt phần mềm Vinasas khóa cũ

2.  Tải bộ cài đặt stCad khóa cũ

3.  Tải bộ cài đặt KIW khóa cũ

4.  Tải bộ cài đặt Sumac  khóa cũ

5.  Tải bộ cài đặt RDW khóa cũ

6.  Tải bộ cài đặt MBW khóa cũ

7.  Tải bộ cài đặt MCW khóa cũ

8.  Tải bộ cài đặt MDW khóa cũ

//đặt mua