Menu

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020

Giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2020 theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

- Nhiên liệu tính toán:

+ Xăng RON 92-II: 10.509,09 đồng/lit

+ Dầu Diezel 0,05S-II: 10.027,27 đồng/lit

+ Điện: 1.685 đồng/kWh  

 

1. Một số điểm mới tại bảng giá máy 1100/2020 so với bảng giá máy 2422/2016.

 

STT

So sánh chi tiết

Bảng giá ca máy 1100/ 2020

Bảng giá ca máy 2242/2016

1

Căn cứ xây dựng

- Thông tư 11/2019/TT-BXD

- Thông tư 06/2016/TT-BXD

- Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD

2

Lương nhân công máy

- Thông tư 15/2019/TT-BXD

(Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD

(Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

3

Nhiên liệu máy

- Chưa bao gồm thuế GTGT

- Chưa bao gồm thuế GTGT

- Chưa bao gồm thuế bảo vệ môi trường

4

Nguyên giá máy

- Tính theo nguyên giá tại Thông tư 11/2019/TT-BXD

- Tính bằng 70% nguyên giá tại Thông tư 06/2010/TT-BXD

 

2. Cập nhật bảng giá máy 1100 trên phần mềm dự toán Escon.

Click vào menu CÔNG CỤ =>  Cập nhật dữ liệu => Bảng giá => Tìm kiếm từ khóa Lào Cai => Đánh dấu bảng giá ca máy 1100 theo vùng cần sử dụng => Click nút Tải về.

 

                                                                                           (Tải dữ liệu Giá ca máy 1100 của Lào Cai)

3. Sử dụng bảng giá máy 1100 và lựa chọn tính toán trên phần mềm dự toán Escon như thế nào ???

 

a. Tính bù giá ca máy thời điểm 1100 có phù hợp tại thời điểm này ?

- Tính bù giá ca máy thời điểm ( là cách tính biến thể của phương pháp tính bù nhân công và nhiên liệu) là cách tính phức tạp nhất trong các phương pháp tính giá ca máy. Đây là phương pháp tính toán chính xác nhất  - phù hợp đối với các địa phương có cách  tính giá máy đặc thù ( Ví dụ: trường hợp giá ca máy ban hành của địa phương không tính theo giá trị nguyên giá máy ban hành theo Thông tư hướng dẫn, ...). Với phương pháp này người dùng chỉ cần nhập thông tin về lương và nhiên liệu + lắp bảng giá máy thời điểm để phần mềm tính toán giá ca máy.

( Về cách thức thao tác ở các bảng biểu trên phần mềm giống như cách tính bù thời điểm ca máy 2242/2016 trước đây)

- Tuy nhiên:

+ Vì tỉnh Lào Cai chưa ban hành đơn giá mới theo định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD => Với nhiều công tác đã có sự thay đổi về mã công tác, định mức công tác, ... thì việc tính bù không đảm bảo sự đồng nhất về giá trị.

+ Với các máy và thiết bị thi công ban hành mới, không có giá trị gốc đề tính bù => Giá trị bù không phản ánh đúng bản chất sự thay đổi giá ca máy (tăng hoặc giảm do thay đổi giá nhân công, nhiên liệu, định mức máy)

=> Tính bù giá ca máy thời điểm 1100 ở thời điểm này là chưa phù hợp.

 

b. Tính ca máy bằng phương pháp Nhập trực tiếp bảng giá máy 1100.

- Tại sheet GIÁ VẬT TƯ => Click nút Tính giá CM => Chọn Nhập trực tiếp.

- Nút Chọn bảng giá => Tìm kiếm Lào Cai (giúp tìm kiếm nhóm Lào Cai nhanh hơn nếu máy tải nhiều bảng giá của các địa phương) => Chọn GCM_LaoCai_1100_2020 theo vùng cần lắp giá.

 

                                                                                       ( Lựa chọn phương pháp nhập trực tiếp giá ca máy)

- Đánh giá ưu nhược điểm phương pháp này:

+ Ưu điểm: Lắp giá ca máy nhanh, đơn giản trên cơ sở Giá ca máy do địa phương ban hành.

+ Nhược điểm: Khi giá máy thực tế biến động ( thay đổi giá nhân công, nhiên liệu máy, ..) thì sử dụng giá ca máy này để lập dự toán, dự thầu sẽ không còn chính xác.

=> Nhập trực tiếp giá ca máy 1100 chỉ thích hợp khi yếu tố đầu vào tính toán Giá ca máy không có sự biến động (nhiên liệu, nhân công,..không thay đổi giá).

 

c. Tính ca máy bằng phương pháp Tính trực tiếp bảng giá máy 1100.

- Tại sheet GIÁ VẬT TƯ => Click nút Tính giá CM => Chọn Tính trực tiếp.

 

                                                                                                     ( Tính trực tiếp Giá ca máy)

- Thao tác nhập liệu tính toán ở các Sheet GIÁ NHÂN CÔNG, NCLM HIỆN TẠI, PT MÁY, TH MÁY bình thường để tính Giá ca máy.

 

                                               ( Chọn Nguyên giá máy tại Sheet PT Máy)

- Đánh giá ưu nhược điểm phương pháp này:

+ Ưu điểm: Đây là phương pháp tính giá ca máy đơn giá, tường mình, hoàn toàn tuân thủ hướng dẫn tại Thông tư 11/2019/TT-BXD.

+ Nhược điểm:

      Trường hợp địa phương ban hành bảng giá ca máy (đặc thù địa phương), muốn tính trực tiếp cần hiểu rõ tính chất riêng biệt này để tính toán giá ca máy.

      Việc tính trực tiếp không phù hợp đối với trường hợp cần thể hiện chi tiết chênh lệch trong giá ca máy (nhiên liệu, nhân công, thời điểm bù giá,...) 

=> Phương pháp Tính trực tiếp giá ca máy là phù hợp ở thời điểm này tại Lào Cai (đến khi  Lào Cai ban hành bộ đơn giá theo đinh mức 10/2019/TT-BXD)

>>>>Xem thêm

  1. Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết định số 780/qđ-ubnd ngày 27/3/2020 của ubnd tỉnh lào cai về việc công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh lào cai.
  2. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  3. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  4. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  5. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  6. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  7. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  8. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

 

 

//đặt mua