Menu

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2024 theo Quyết định 104/SXD-KTVLXD

I. Cơ sở ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2024:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
 • Căn cứ Công văn số 9833/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

II. Quyết định 104/SXD-KTVLXD về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2024:

 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Nguyên giá máy và thiết bị xây dựng tham khảo tại Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Danh mục máy; các định mức khấu hao; sửa chữa; tiêu hao nhiên liệu; số ca năm; thành phần; cấp bậc; số lượng thợ điều khiển máy; được xác định theo Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Chi phí nhiên liệu, năng lượng: 
  • Giá điện (bình quân): 1.809 đ/kwh theo mức giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cấp điện áp dưới 6kV giờ bình thường trong Quyết định số 2941/QĐ- BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công thương
  • Xăng E5 RON 92-II: 20.109 đ/lít theo thông cáo báo chí giá xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại thời điểm 15 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2023
  • Dầu diesel (0,05S-II): 18.800 đ/lít
 • Công bố này có hiệu lực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày ký đến khi có thông báo mới.

III. Hướng dẫn Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2024 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2024 theo Quyết định 104/SXD-KTVLXD

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Bảng giá, (4) Nhập Đắk Lắk vào ô tìm kiếm, (5) Chọn GCM_104_2023_DakLak, và (6) Chọn Tải về .

 

3.2 Áp dụng Quyết định 104/SXD-KTVLXD trên dự toán ESCON:

+ Tại GIÁ VẬT TƯ, chọn Tính giá CM theo phương pháp Nhập trực tiếp

/upload/images/huynhthai/nhaptructiep-gcm.png

 

Tại Mục Chọn bảng giá, bạn chọn bảng giá Đắk Lắk chọn bảng giá ca máy phù hợp theo văn bản 104/SXD-KTVLXD, Chọn Đồng ý để Escon tự động ráp giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2024

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Đơn giá Nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2024 theo Quyết định 104/SXD-KTVLXD
 2. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 5. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua