Menu

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Quý III tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 178/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý III tỉnh Đồng Nai  năm 2020 theo Quyết định 178/QĐ-SXD  ngày 18/09/2020 trên Phần mềm dự toán Escon

I. Văn bản áp dụng.

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-SXD ngày 18/9/2020 của SXD tỉnh Đồng Nai về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn Đồng Nai.

 

II. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

  1/ Cập nhật Bảng giá ca máy Đồng Nai theo Quyết định 178/QĐ-SXD ngày 18/9/2020 của SXD tỉnh Đồng Nai

- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1); Chọn tỉnh Đồng Nai (2); Đánh dấu dữ liệu GCM_178_Quy3_2020_DongNai (3) và ấn Tải về (4). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

/upload/images/huynhthai/dong-nai-gcm-178-in.png

2/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020 để cập nhật giá nhân công theo Quyết định 156/QĐ-SXD ngày 20/8/2020:

- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Bảng tra mức lương năm 2020 (2) và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

/upload/images/huynhthai/bangtramucluong.jpg

- Lưu ý:

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

3/ Menu TIÊN LƯỢNG.

 1. Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

- Để lập dự toán theo định mức, ta vào TIÊN LƯỢNG (1) => Phương pháp lập dự toán (2) => Chọn Tính theo định mức (3).

 1. Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

- Click vào mũi tên (2) để lựa chọn Định mức xây dựng sử dụng lập dự toán, dự thầu.

- Click vào nút Chọn đơn giá (3), đánh dấu các bộ định mức cần sử dụng theo TT10/2019-BXD (4). Sau đó ấn Đồng ý (5) để xác nhận lựa chọn.

- Lưu ý:

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

4/ Menu GIÁ VẬT TƯ

Lực chọn phương pháp Tính giá Nhân Công và Tính giá ca máy

+ Tính giá NC: Chọn tính trực tiếp

 

+ Tính giá CM: Chọn nhập trực tiếp

a. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

-  Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

- Click vào nút Tra cứu mức lương (2). Lựa chọn Tỉnh/TP Đồng Nai (3), Quận/Huyện/Thành Phố .. (4) .. nơi công trình cần lập dự toán, chọn văn bản phù hợp (5) và ấn Đồng ý (6) để xác nhận áp mức lương tính toán theo quy định.

/upload/images/huynhthai/dong-nai-gnc-156-out.png

 

b. Áp dụng giá ca máy theo Quyết định 178/QĐ-SXD ngày 18/9/2020 của SXD tỉnh Đồng Nai

- Sau khi đã chọn phương pháp tính giá CM là Nhập trực tiếp, Bạn chọn vào tính năng Chọn bảng giá (1); Chọn tỉnh Đồng Nai (2); Chọn Giá ca máy theo Vùng (3). Phần mềm sẽ áp giá ca máy vào trực tiếp.

/upload/images/huynhthai/dong-nai-gcm-178-out.png

5/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Nghị định 68/2019  => Nhóm nhỏ Mẫu dùng chung => Lựa chọn mẫu phù hợp và xác nhận Yes khi có thông báo để áp dụng mẫu biểu theo hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

- Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

 

b. Tra cứu hệ số

- Click vào nút Tra hệ số (1).

- Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

- Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

- Click trực tiếp vào loại công trình để lựa chọn loại công trình cần tra hệ số (4).

- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

6/ Hệ thống menu và các sheet khác.

- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

                                        -----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 2. Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 155/QĐ-SXD và 156/QĐ-SXD ngày 20/08/2020 trên Phần mềm dự toán Escon
 3. Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 78,79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon
 4. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 5. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 6. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 7. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 8. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 9. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoancic.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua