Menu

Hướng dẫn lập đơn giá địa phương trên cơ sở định mức

"Em có cái đầu kém thông minh và một trái tim đầy lửa thế nên là cứ lao vào hùng hục tìm tài liệu , tìm phần mềm về sử dụng mà không thể nào hiểu được bản chất vấn đề"
Đó là tâm sự của các bạn khi tìm hiểu về dự toán. Cái bản chất vấn đề ở đây bạn chưa hiểu là gì?
Đó là các khái niệm trong việc lập dự toán. Vậy các khái niệm đó là gì?
1.Thế nào là định mức xây dựng?
2. Bộ đơn giá địa phương ban hành được xây dựng như thế nào và để làm gì?
Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này nhé qua các định nghĩa và video hướng dẫn nhé!  
1. Định mức
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1mlát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
2. Đơn giá địa phương ban hành
Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, tấn cốt thép, 100m dài cọc.v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật). 

=> Đơn giá địa phương ban hành dựa trên cơ sở định mức hiện hành và giá vật tư tại thời điểm lập bộ đơn giá đó <=

 

Phân biệt định mức và đơn giá địa phương

 

Hướng dẫn lập đơn giá địa phương trên cơ sở định mức

Lưu ý: Đơn giá địa phương là đơn giá gốc (Giá tại thời điểm lập bộ đơn giá), vậy nên khi lập dự toán giá này chỉ là cơ sở để tính bù giá. Công việc lập dự toán là tính Gxd. Khi lập dự toán ta cần điều chỉnh giá vật tư (Vật liệu, nhân công, ca máy) theo các văn bản hướng dẫn mới nhất tại thời điểm lập dự toán. Sau đó ta cần thêm các chi phí theo hình bên dưới để ra giá trị Gxd.

Xin mời các bạn tải trọn bộ định mức tại đây

//đặt mua