Menu

Hướng dẫn tính giá nhân công Hà Nội năm 2019 theo Quyết định 189/QĐ-UBND

Tin mới: Phần mềm dự toán ESCON đã cập nhật, khai thác sử dụng Tính giá nhân công Hà Nội theo Quyết định 189/2019 đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận, huyện tại thành phố Hà Nội.

Ngày 10/01/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 189/QĐ-UBND, về việc công bố giá nhân công Hà Nội năm 2019. Phần mềm dự toán ESCON đã cập nhật đầy đủ các nội dung của bảng giá nhân công mới này (thay thế cho Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2018).

>> Tải nội dung quyết định 189/2019 về công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng:  Tại đây

I. Hướng dẫn áp dụng tính giá nhân công Hà Nội năm 2019 theo Quyết định 189/QĐ-UBND như sau:

Bước 1: 
Vào Cập nhật dữ liệu, chọn dữ liệu LuongvungThongTu05 để tải về. Chọn tiếp mục Dữ liệu khác, đánh dấu chọn Lương tối thiểu vùng TT05 để bắt đầu sử dụng tính giá nhân công Hà Nội theo quyết định 189/2019, trên phần mềm dự toán Escon 15.

Tai-du-lieu-Tinh-gia-nhan-cong-Ha-noi-vao-ESCON

Tải dữ liệu áp dụng tính giá nhân công Hà Nội vào phần mềm dự toán Escon 15

Bước 2:  Xác định mức lương tối thiểu vùng, để tính giá nhân công Hà Nội theo QĐ 189/2019.

Muc-luong-Toi-thieu-nhan-cong-Ha-Noi-2019

Bước 3: Trên phần mềm dự toán Escon, vào mục Tra cứu mức lương, chọn quận huyện nơi công trình lập dự toán để chọn mức lương theo Quyết định 189/2019.

Chon-Dia-ban-Ap-dung-tinh-nhan-cong-Ha-Noi-2019

Ap-dung-Tinh-nhan-cong-Ha-noi-2019

 

Áp dụng tính đơn giá nhân công Hà Nội cho công trình

Nội dung quyết định

Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

 1. Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát, xác định giá nhân công thị trường, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành.
 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

 Một số lưu ý khi áp dụng tính giá nhân công Hà Nội năm 2019

 1. Bảng giá nhân công thị trường thành phố Hà Nội nêu trên là thông tin giá nhân công bình quân tại thời điểm xác định của các khu vực đã nêu trong Phụ lục của Quyết định.
 2. Đơn giá nhân công trên là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường trong khu vực; làm việc trong 26 ngày công/tháng, 1 ngày công là 8 giờ.
 3. Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2019 áp dụng tại các tập đơn giá theo cấp bậc thợ và phương pháp xác định đơn giá được hướng dẫn tại thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016. Việc xác định đơn giá nhân công trung bình tương ứng với bậc thợ 3,5/7 được xác định bằng bình quân gia quyền cá nhóm lao động trong bảng giá.

>>>>Xem thêm

 1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

 

Phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon , phần mềm dự toán miễn phí tốt nhất, hỗ trợ thử nghiệm với đầy đủ các chức năng cho công tác lập dự toán công trình, lập hồ sơ dự toán đấu thầu.

   Tải phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon  Tại đây

//đặt mua