Menu
Phần mềm đưa TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài - RDW

Phần mềm đưa TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài - RDW

- Môi trường đồ họa cho phép nhập số liệu, xem, in ấn kết quả tính toán nhanh chóng, thuận tiện.
- Thiết kế, kiểm tra cấu kiện dầm, cột, dàn bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn
- Sử dụng kết quả tính toán nội lực của các chương trình SAP, ETAB để tính toán tổ hợp tải trọng, nội lực theo tiêu chuẩn Việt Nam. Xác định biểu đồ bao nội lực cho các cấu kiện.
- Thiết kế, kiểm tra cấu kiện dầm, cột, dàn bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn BS....
- Kết nối với stCad thành bộ phần mềm tự động hóa từ kết cấu đến dự toán.
- Xuất bản vẽ kỹ thuật thi công của khung bê tông cốt thép bao gồm sơ đồ khung, mặt cắt, bảng thống kê sang Autocad.
- Thư viện.thiết kế/kiểm tra cấu kiện như Dầm, Cột, Sàn, Cọc bê tông cốt thép

 

  • Phiên bản
  • Số phần tử
  • Hạn sử dụng
  • Hạn cập nhật
  • Giá niêm yết

CÁC PHIÊN BẢN

Tên phiên bản Ngày cập nhật Tải bộ cài
Đang cập nhật dữ liệu...

Giới thiệu Phần mềm đưa TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài - RDW

1. Xác đnh ti trng gió, ti trng đng đt

       Trong thiết kế nhà cao tầng, một trong những việc quan trọng là xác định tải trọng ngang như gió và động đất. Đặc biệt với tải trọng động đất và gió động, phải phân tích động lực của kết cấu như tần số và biên độ dao động.

        RDW trợ giúp việc kết nối với ETABS để đọc và nhận dạng sơ đồ (kích thước, cao độ tầng), phân tích các kết quả dao động (dạng dao động, biên độ dao động, tần số dao động, khối lượng tầng, khối lượng hữu hiệu...), trên cơ sở đó tính toán tải trọng gió tĩnh, thành phần động của gió theo TCVN 2737-95 và TCVN 229-1999. tải trọng động đất (tĩnh lực, phổ) theo TCVN 375-2006 , hoặc theo UBC 1994; 1997; SNHIP.

2. T hp ni lc theo TCVN 2737-1995

-   Tự động xác định các hệ số tổ hợp trong tổ hợp cơ bản, tổ hợp bổ sung và tổ hợp đặc biệt.

-   Tự động phát sinh các trường hợp tải trọng gió đổi chiều.

-   Tổ hợp kể đến các dạng của gió động và động đất theo căn của tổng bình phương.

-   Tính toán tổ hợp nội lực nguy hiểm tại các mặt cắt, tổ hợp phản lực tại chân cột vách.

3. Thiết kế và kim tra cu kin bê tông ct thép theo TCVN 5574-1991 và TCVN 5574-2012.

-   Thiết kế và kiểm tra diện tích cốt thép trong dầm, cột, sàn vách.

-   Kiểm tra cấu kiện thép như dàn, dầm và cột tiết diện chữ I (kiểu khung Zamil).

4. Tính toán xác đnh sơ b kích thước ct

       Trong thiết kế BTCT, các kỹ sư thường phân vân xác định kích thước tiết diện cột như thế nào ? RDW sẽ trợ giúp xác định kích thước của cột dựa vào tĩnh tải và hoạt tải tác động trên kết cấu.

5. Môi trường đ ho thân thin, xut các kết qu ra Excel và AutoCAD

        Môi trường đồ hoạ cho phép hiển thị sơ đồ, chọn cấu kiện, thể hiện các kết quả thiết kế kiểm tra như sơ đồ thép theo khung, mặt bằng thép...Các kết quả đồ hoạ đều có thể in ấn trực tiếp hoặc xuất ra AutoCAD dạng *.DWG

        Hệ thống báo cáo đầy đủ chi tiết , trình bày dưới dạng bảng tính cho các cấu kiện. Người dùng có thể xuất các báo cáo này ra Excel (*.XLS)

6. Thư vin thiết kế phong phú

       Trong RDW có hệ thống thư viện thiết kế cho các cấu kiện đơn lẻ đầy đủ phong phú, có vai trò như một cẩm nang thiết kế . Thư viện thiết kế bao gồm: tính thép dầm cột bê tông, thép, tính sàn BTCT, sàn ứng lực, dàn thép, tính võng nứt cho dầm...

7. Kết ni vi stCAD và Escon thành b phn mm t đng hoá t kết cđến d toán

-   RDW xuất kết quả thiết kế sang stCAD

-   stCAD sẽ tự động vẽ mặt bằng kết cấu, thép dầm, cột, sàn và xuất bản vẽ sang AutoCAD (*.DWG) và tiên lượng dự toán sang Escon.

-   Escon sẽ tính toán đơn giá dự toán công trình.

8. Tương thích vi các phiên bn mi ca ETABS (v9.2...), SAP(v12...), STAADPRO

        CIC hiện nay là đại lý phân phối chính thức của nhiều hãng phần mềm như AutoDesk, CSI...Do đó RDW cũng luôn song hành cùng với các phiên bản mới của hãng để kịp thời cập nhật bổ sung Tiêu chuẩn Việt nam vào các sản phẩm này.

 MT S HÌNH NH CA PHN MM

Hình 1: Màn hình làm vic chính  

 Hình 2: Tính toán tải trọng gió

Hình 3, 4: Thiết kế và kim tra Dàn thép góc/ Tên trường hp ti và h s.

 

 

 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHIÊN BẢN RDW PHIÊN BẢN 7

        Phần mềm RDW được phát triển liên tục từ năm 1996 đến nay, ngày càng hoàn thiện và có thêm những tính năng mới độc đáo. Phiên bản RDW phiên bản 7 đã bổ sung thêm các tính năng độc đáo mới để trợ giúp cho việc thiết kế nhà cao tầng, nhà khẩu độ lớn theo TCVN

1. Tương thích với các phiên bản SAP version 12-14; Etabs 9.6.

2. Tổ hợp nội lực khi thành phần động của gió có nhiều dạng (trong phiên bản trước là 3 dạng).

3. Tổ hợp nội lực khi động đất có nhiều dạng (trong phiên bản cũ là 3 dạng).

4. Tự động phát sinh các tổ hợp nội lực gió xiên và động đất xiên (phương X và phương Y đồng thời).

 

5. Thêm tính năng chạy bài toán thẩm tra kết cấu BTCT

        RDW cho phép người sử dụng nhập diện tích thép cho cấu kiện dầm và cột. Và phần mềm sẽ thẩm tra diện tích thép được thiết kế có đảm bảo hay không; từ đó xuất ra các kết quả báo cáo thẩm tra. 

6. Kết nối với ETABS để tính toán động đất và thành phần động của gió

        Trong thiết kế nhà cao tầng, một trong những công việc khá phức tạp và tốn thời gian là xác định tải trọng ngang như gió tĩnh, thành phần động của gió, tải trọng động đất. Đặc biệt là với tải trọng động đất, gió động, phải phân tích động lực của kết cấu như tần số, biên độ dao động...

        RDW trợ giúp kết nối với ETABS để đọc và nhận dạng sơ đồ (kích thước, cao độ tầng...), phân tích các kết quả dao động (dạng dao động, biên độ, tần số, khối lượng tầng, khối lượng hữu hiệu...), trên cơ sở đó tính toán tải trọng gió tĩnh theo TCVN 2737-95, thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 229-1999 ; tải trọng động đất theo TCVN 375-2006; tải trọng động đất theo SNHIP (Nga), UBC 1994;1997 (Mỹ)

7.Tương thích thêm với phiên bản SAP2000 version 12, ETABS 9.2

        CIC hiện nay là đại diện của hãng CSI (Computer Structure Inc) để cung cấp các sản phẩm phần mềm đóng gói của hãng như SAP, ETABS, SAFE...Do đó, phần mềm RDW luôn luôn song hành với các phiên bản mới của CSI để cập nhật bổ sung Tiêu chuẩn Việt nam vào các sản phẩm này. 

NHỨNG ĐIỂM MỚI TRONG PHIÊN BẢN RDW PHIÊN BẢN 6

1.Thêm tính năng chạy bài toán thẩm tra kết cấu BTCT

        RDW cho phép người sử dụng nhập diện tích thép cho cấu kiện dầm và cột. Và phần mềm sẽ thẩm tra diện tích thép thiết kế đặt có đảm bảo hay không và kiết xuất báo cáo Đạt hay không Đạt của cấu kiện. 

2. Kết nối với ETABS để tính toán động đất và thành phần động của gió

        Trong thiết kế nhà cao tầng, một trong những công việc khá phức tạp và tốn thời gian là xác định tải trọng ngang như gió tĩnh, thành phần động của gió, tải trọng động đất. Đặc biệt là với tải trọng động đất, gió động, phải phân tích động lực của kết cấu như tần số, biên độ dao động...

        RDW trợ giúp kết nối với ETABS để đọc và phân tích các kết quả phân tích động: dạng dao động, biên độ, tần số, khối lượng tầng, khối lượng hữu hiệu...và trên cơ sở đó tính toán tải trọng gió

3.Tương thích thêm với phiên bản SAP2000 version 8.11, 8.23, 9.03, 10, 11, 12

        SAP2000 8.11, 8.23, 9.03... là phiên bản mới, với những tính năng độc đáo của CSI sau phiên bản 7.42 rất phù hợp cho thiết kế các công trình cao tầng. RDW được bổ sung hoàn toàn tương thích với phiên bản SAP2000 này. 

 

4.Các tính năng mới trong thư viện thiết kế

        Hiện nay, nhà cao tầng, nhà khẩu độ lớn đang được xây dựng ở nhiều nơi. Trong các công trình này người ta sử dụng cấu kiện sàn dự ứng lực, kể đến thành phần động của gió, thiết kế kháng chấn... Để đáp ứng nhu cầu thực tế đó trong thư viện chương trình được bổ sung thêm các tính năng sau:

- Thiết kế sàn bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn ACI.

- Tính toán tải trọng động đất theo tiêu chuẩn UBC, tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXD 198:1997 (thực chất là tiêu chuẩn SNHIP

5.Tương thích với phiên bản ETABS 8.0, 8.45, 9.11, 9.2, 9.5...

        ETABS là phần mềm chuyên phân tích nhà cao tầng, có tính năng rất mạnh đang được sử dụng rộng rãi ở Việt nam và trên thế giới. Cũng giống như các phần mềm SAP, STAAD, sử dụng ETABS trong điều kiện Việt nam còn có hạn chế do chưa có Tiêu chuẩn Việt nam. Tính năng này giúp kỹ sư sử dụng ETABS một cách có hiệu quả trong thiết kế nhà cao tầng 

6. Khả năng thiết kế phần tử tấm vỏ (shell)

       Trong phiên bản này, RDW bổ sung cho phần thiết kế cấu kiện sàn BTCT (shell – Bending Plate), vách BTCT (shell – Membrane).

7. Tổ hợp nội lực cho kết cấu nhà cao tầng

       Một trong đặc trưng tính toán nhà cao tầng là phải phân tích động lực học cho nhà, tính toán các dạng tải trọng động như gió động, động đất. RDW bổ sung thêm phần tổ hợp nội lực ứng với từng dạng dao động, giảm thiểu việc nhập số liệu tải trọng trong chương trình tính toán nội lực. 

8. Tổ hợp phản lực để tính móng 

Phần mềm đã đưa ra các kết quả tổ hợp phản lực các nút chân cột vách. Kết quả in ra dưới dạng đồ họa thuận tiện cho việc kiểm tra và thiết kế móng. 

9. Giao diện với stCAD (structure CAD)

       Trong các phiên bản trước, RDW mới chỉ đưa ra bản vẽ dưới dạng tệp *.DXF, và bản vẽ này mới chỉ đáp ứng được một phần thực tế. Để thỏa mãn được yêu cầu vể bản vẽ kỹ thuật thi công là phải đầy đủ thông tin, đảm bảo tính mỹ thuật, kết nối được với các phần mềm Dự toán để tính tiên lượng... chúng tôi đã xây dựng mô đun phần mềm stCAD. Đây là phần mềm vẽ kết cấu chuyên nghiệp, sử dụng thuận tiện để vẽ các cấu kiện kết cấu theo tiêu chuẩn và theo các phong cách vẽ của các công ty tư vấn thiết kế có uy tín.

      RDW phiên bản 6 đã kết nối được với stCAD cho kết quả là bản vẽ thi công mặt bằng kết cấu, dầm, cột.

//đặt mua