Menu

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa tỉnh Kon Tum

    1. Văn bản áp dụng.

Căn cứ Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa tỉnh Kon Tum;

    1. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon
 1. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Về nhân công: Áp dụng Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

3/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 1. Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

a/ Cập nhật đơn giá Kon Tum

- Cập nhật lại đơn giá Kon Tum để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu => Đánh dấu Kon Tum => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)

- Lưu ý 1:

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng tra cứu mức lương năm 2020.

- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020 (2) và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

- Lưu ý 2:

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

- Chọn Kon Tum là tỉnh lập dự toán. Click vào nút Chọn đơn giá để đánh dấu dữ liệu sử dụng theo định mức mới. Các dữ liệu đơn giá cần lựa chọn để phù hợp với Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum gồm: DG10_2019_XD, DG10_2019_LD, DG10_2019_LDM, DG10_2019_KS, DG10_2019_SC, DG10_2019_TNVL;

- Lưu ý 3:

+ Đơn giá theo định mức tại TT10/2019-BXD đã được cập nhật giá vật tư, nhân công, ca máy theo bộ đơn giá 1390/2015 làm giá gốc của bộ đơn giá này. Những đối tượng vật tư, ca máy không có hoặc không đúng chủng loại với các bộ đơn giá trước đây sẽ để giá trị bằng 0.

+ Có thể sử dụng chức năng Tính lại đơn giá công trình để phần mềm tính toán đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thể hiện giá trị tại Tiên Lượng.

 

+ Trong trường hợp sử dụng các công tác thuộc bộ định mức đơn giá DG10_2019 - gọi tắt là công tác mới kèm theo các bộ định mức trước đây của Kon Tum hoặc các bộ định mức đơn giá chuyên ngành điện, viễn thông,… (giai đoạn tính nhân công theo TT05/2016-BXD hoặc các văn bản hướng dẫn nhân công trước đó) - gọi tắt là công tác cũ. Chúng ta cần chuyển nhân công của các công tác cũ này sang loại nhân công để tính theo TT15/2019-BXD. Bằng cách Click chuột phải vào công tác cũ => Chuyển đổi nhóm nhân công => Thông tư 15-2019 => Chuyển sang nhóm nhân công phù hợp để chuyển đổi.

3/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

- Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

- Lưu ý 4:

+ Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

- Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

- Click vào nút Tra cứu mức lương (2). Lựa chọn Tỉnh/TP Kon Tum (3), Quận/Huyện/Thành Phố .. (4) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (5) để xác nhận áp mức lương tính toán theo quy định.

- Lưu ý 5:

+ Trong quá trình tính toán giá nhân công, nếu xuất hiện đối tượng nhân công tính toán có giá trị #DIV/0! (như ảnh dưới) thì cần xử lý theo hướng dẫn tại Lưu ý 3 (Chuyển loại nhân công cho công tác cũ):

 

c. Sheet PT MÁY

- Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

4/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Mẫu dùng chung theo Nghị định 68/2019 để áp dụng mẫu biểu phù hợp hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

 

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

                                        -----------------------------------------------------

 

>>>>Xem thêm

 1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua