Phần mềm dự toán Escon – Các thay đổi trong phiên bản mới

 

Escon phiên bản 21.21.10.29

Nội dung

Ø Cải tiến chức Chèn ḍng\Chèn nhiều ḍng:

Cách thao tác: Nhấn Ins để chèn 1 ḍng, nhấn Ctr+Ins để chèn nhiều ḍng hoặc chọn trên menu. Ngoài ra, có thể chèn nhiều ḍng theo cách trước đây vẫn dùng (Chọn nhiều ḍng trên lưới tiên lượng sau đó nhấn phím Ins trên bàn phím phần mềm sẽ thêm số ḍng bằng đúng số ḍng người dùng chọn)

Ø Cải tiến chức năng ẩn/hiện diễn giải khối lượng:

Cách thao tác: Nhắp phải chuột chọn trên menu như h́nh hoặc nhấn F6. (Ngoài ra, có thể dùng theo cách cũ bằng cách chọn trên menu, nút lệnh ẩn/hiện ḍng cột)

Ø Bổ sung thuyết minh công tác định mức 12, một số ghi chú c̣n thiếu.

Ø Sửa bảng chi tiết chiết tính dự thầu ngang – Bổ sung cột “chi phí chưa tính trong thiết kế”

Ø Sửa một số lỗi nhỏ khác.

Escon phiên bản 21.21.10.12

Nội dung

Ø Cải tiến chức năng lưu mẫu THKPHM (Thao tác: Khi mở tệp tin Escon có chứa mẫu mới, không có trong tệp tin mẫu của phần mềm- Phần mềm sẽ tự động thêm mẫu này vào thư viện nếu đúng định dạng)

Ø Sửa lỗi mở trực tiếp file trong thư mục tiếng việt

Escon phiên bản 21.21.10.05

Nội dung

Ø Hướng dẫn sử dụng dự toán tại Lào Cai theo thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/8/2021

Ø Áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên phần mềm dự toán

Ø Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng

Ø Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công tŕnh

Ø Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lư chi phí đầu tư xây dựng

Ø Bổ sung cự ly ngoài 60km cho bảng bảng cước vận chuyển cơ giới theo thông tư 12/2021/TT-BXD

Ø Bổ sung thuyết minh công tác (thao tác: sheet Tiên Lượng, tại ḍng công tác nhấn F7 hoặc nhắp phải chuột chọn menu Thuyết minh công tác như h́nh bên dưới)

Ø Cải tiến chức năng tự động chuyển đổi nhân công từ thông tư 15 sang thông tư 13/2021 (Thao tác: Nhấn Ctr+F7 hoặc nhắp phải chuột chọn menu chuyển đổi nhóm nhân công/Thông tư 13/2021/tự động chuyển toàn bộ ... như h́nh bên dưới)

Escon phiên bản 21.21.09.22

Nội dung

Ø Cập nhật - Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lư chi phí đầu tư xây dựng

Ø Cập nhật - Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Ban hành định mức xây dựng

Ø Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công tŕnh

Escon phiên bản 21.21.08.15

Nội dung

Ø Cải tiến chức năng ghi chú, tô màu trên lưới (giữ lại khi lưu, xuất sang excel):

 

Escon phiên bản 21.21.07.10

Nội dung

Ø Cải tiến chức năng lọc, t́m vật liệu, nhân công, máy trong các công tác, thao tác như sau:

1.     Nhấn nút lọc công tác

2.     Chọn loại vật tư cần t́m

Ø Cải tiến chức năng t́m kiếm (nhấn Ctr + F)

Escon phiên bản 21.21.06.22

Nội dung

Ø Thêm bảng cước đường thủy Tỉnh Cà Mau

Ø Sửa lỗi tách hạng mục - bảng cước thủ công theo định mức 10

Ø Sửa lỗi nguồn mua khi tách hạng mục ở sheet giá vật tư

Escon phiên bản 21.21.03.29

Nội dung

Ø Cải tiến tính năng sao chép/ dán: Tách chức năng sao chép/dán thông thường (phím tắt Ctr+C, Ctr+V) và chức năng sao chép/dán công tác riêng (phím tắt Ctr+Shift+C, Ctr+Shift+V) như h́nh sau:

Ø Cải tiến bảng chi phí thiết bị theo mẫu mới

Ø Sửa lỗi khi xóa diễn giải khối lượng

Ø Sửa lỗi khi sửa nhiên liệu phụ

Escon phiên bản 20.20.09.29

Nội dung

Ø Cải tiến chức năng tra lại đơn giá/ thay đơn giá

Ø Cải tiến mẫu bảng tổng hợp kinh phí (thay đổi hoàn toàn cấu trúc mẫu tổng hợp kinh phí)

Ø Thêm mới: Kết hợp tính cước vận chuyển cơ giới theo định mức 10 (cự ly dưới 60km) với bảng cước địa phương cự ly trên 60km

Escon phiên bản 20.20.06.22

Nội dung

Ø Sửa lỗi - PP tính máy trực tiếp (định mức máy 11) hoặc tính máy bù khởi tạo lại bảng cước VC cơ giới giá ca máy vận chuyển bị mất

Ø Cho phép chọn HSQD của loại sông 3 hoặc 2,3 (hiện tại của phần mềm đang là 3, nhưng có địa phương chỉ là 2,3)

Ø Thêm hệ số an toàn giao thông

Ø Thêm mới - Tính cước bốc xếp theo định mức 10

Ø Bổ sung các bảng cước đường thủy

Ø Thêm mẫu khảo sát

Escon phiên bản 20.20.04.03

Nội dung

Ø Thay đổi - Hệ số nhiên liệu phụ khi tính máy theo Thông tư 11

Ø Sửa lỗi - Đôi khi không Cập nhật dữ liệu, phiên bản được

Ø Sửa lỗi - Thay đơn giá

Escon phiên bản 20.20.04.01

Nội dung

Ø Hướng dẫn sử dụng Escon để lập dự toán theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ø Hướng dẫn sử dụng Escon để lập dự toán theo các văn bản mới của các tỉnh khác

Ø Thêm mới - Các chức năng hỗ trợ nhập bảng cước vận chuyển

Ø Sửa lỗi - Sửa 1 số lỗi nhỏ trên phần mềm

Escon phiên bản 20.20.03.161

Nội dung

Ø Cải tiến chế độ hiển thị - Tự động kích hoạt chế độ hiển thị trên máy độ phân giải cao (Từ FullHD trở lên)

Escon phiên bản 20.20.03.131

Nội dung

Ø Thêm mới - Cước vận chuyển cơ giới theo thông tư 10

Ø Thêm mới - Chuyển đổi nhóm nhân công từ TT05 sang thông tư 15 và ngược lại

Ø Sửa lỗi - Sửa bảng tổng hợp dự toán gói thầu theo Nghị định 68

Ø Sửa lỗi - Sửa bảng tổng hợp chi phí xây dựng

Ø Sửa lỗi - Bảng tiên lượng: Khi xóa đơn giá vật liệu, nhân công, máy (bao gồm cả công tác tạm tính). Khởi tạo lại trả về giá gốc

Escon phiên bản 20.20.03.121

Nội dung

Ø Sửa lỗi - Một số máy trong định mức máy, nguyên giá máy

Ø Sửa lỗi - Sửa lỗi khởi tạo lại bảng

Escon phiên bản 20.20.03.111

Nội dung

Ø Thêm mới - Căn chỉnh, định dạng lại lưới

Ø Sửa lỗi - PT máy: Khi thay nguyên giá máy, chọn khởi tạo lại bảng đôi khi giá trị nguyên giá về nguyên giá của TT06

Ø Sửa lỗi - Hệ số NL phụ tại sheet NHIÊN LIỆU, NCLM của bảng TH VẬT TƯ không cập nhật giá trị đă khai báo trong hệ số NL phụ bên PT MÁY

Ø Thêm mới - Chuyển đổi mă nhân công

Ø Sửa lỗi - Sửa lỗi lắp định định mức máy

Ø Sửa lỗi - Sửa lỗi khi khởi tạo lại bảng tiên lượng, trường hợp có hệ số chuyển đổi đơn vị khối lượng -> khởi tạo lấy lại đơn giá gốc

Escon phiên bản 20.20.03.06

Nội dung

Ø Thêm mới - Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Ø Thêm mới - Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công.

Ø Thêm mới - Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lư chi phí đầu tư xây dựng

Ø Thêm mới - Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Escon phiên bản 16.2.13.611

Nội dung

Ø Sửa - Cấu trúc file Data và một số lỗi khác

Escon phiên bản 16.2.05.210

Nội dung

Ø Sửa mẫu - Bảng tổng hợp kinh phí

Escon phiên bản 16.1.26.409

Nội dung

Ø Sửa lỗi - Bảng cước vận chuyển theo ĐM588

Escon phiên bản 16.1.12.133

Nội dung

Ø Thêm mới - Quyết định 79 của Bộ Xây Dựng

Ø Thêm mới - Thông tư 210/TT-BTC của bộ Tài Chính.

Ø Thêm mới - Thông tư 209/2016/TT-BTC thẩm định thiết kế cơ sở trong tổng mức đầu tư

Escon phiên bản 16.0.50.608

Nội dung

Ø Sửa lỗi - Không xuất được Excel

Ø Sửa lỗi - Xuất excel link giá không đúng.

Ø Sửa lỗi - Cập nhật giá ca máy 2422 Lào Cai do Sở XD sửa

Escon phiên bản 16.0.49.211

Nội dung

Ø Thêm mới - Tự động lắp giá dự thầu phù hợp với THKPHM

Ø Sửa lỗi - Giá nhân công link sang giá VT khi khởi tạo lại toàn bộ

Ø Sửa lỗi - Tự động quay lại cước 89 khi sử dụng cước cơ giới

Ø Sửa lỗi - Mất vật liệu trong vữa

Ø Sửa lỗi - Cập nhật đơn giá ko cần khởi động lại Escon

Ø Sửa lỗi - Lưu công tác vào thư viện

Ø Sửa lỗi - Mở file xuất ra từ Escon bằng Excel 2003 ko c̣n hiện thông báo lỗi

Ø Sửa lỗi - Tự động tra hệ số lán trại và chi phí chưa tính trong thiết kế, Nếu mẫu THKPHM có hạng mục chung th́ bảng HMC ở phần THKP sẽ ko được tính nữa, tránh t́nh trạng hạng mục chung được tính 2 lần

Ø Sửa lỗi - Đă làm tṛn số học ở các bảng

Ø Sửa lỗi - Sửa lỗi chuyển sang dự thầu ngay khi nhập công tác

Escon phiên bản 16.0.46.215

Nội dung

Ø Thêm mới - Nhóm bảng THKPHM và bảng triết tính dự thầu

Ø Thêm mới - Khi bị Lỗi ở bảng THKPHM, thay được mẫu THKPHM

Ø Thêm mới - Tự động lắp lương tối thiểu cho các địa phương, người dùng chỉ cần chọn địa phương, chương tŕnh tự lắp giá tương ứng với địa phương đó

Ø Thêm mới - Tự động tạo lại tất cả các bảng tính khi chương tŕnh mở ra và nhận ra cấu trúc bảng ở file dữ liệu đă thay đổi so với phiên bản phần mềm hiện tại

Ø Thêm mới - Lưu cấu h́nh trang in vào mẫu địa phương

Ø Thêm mới - Hiển thị được công tác giống nhau ở tất cả các đơn giá được chọn

Ø Thêm mới - Tự động cập nhật và lắp giá thông báo của các địa phương

Ø thêm mới - đổi được nhóm nhân công cho từng công tác.

Ø Sửa lỗi - Định dạng lại vùng đang chọn, có định dạng lại cột Mă CV theo đúng chuẩn

Ø Sửa lỗi - Chấp nhận được tên công tŕnh dài

Escon phiên bản 15.1.38.315

Nội dung

Ø Thêm mới - Tính cước vận chuyển theo định mức 588

Ø Thêm mới - Thêm tính năng chạy lại tất cả các bảng tính

Ø Thêm mới - Thêm cột thông tin đơn giá và định mức ở cuối bảng tiên lượng

Ø Thêm mới - Sửa bảng Quyết toán, chọn được tất cả các công tác để quyết toán một lần, sửa khối lượng Quyết toán

Ø Thêm mới - Sửa được định mức của phụ lục vữa

Ø Thêm mới - Cài font mặc định ở mục tiêu đề bảng

Ø Thêm mới - Sau khi g̣ giá dự thầu điền lại giá vật tư sang dự toán

Ø Sửa lỗi - Tự động lưu tệp tin

Ø Sửa lỗi - Link công thức giữa Dự thầu và Dự toán

Ø Sửa lỗi - Một số sửa đổi khác

Escon phiên bản 15.1.29.408

Nội dung

Ø Sửa lỗi - Link excel giữa dự thầu và dự toán

Ø Sửa lỗi - Sửa một số lỗi khác.

Escon phiên bản 15.1.22.509

Nội dung

Ø Sửa lỗi - Sửa một số lỗi nhỏ

Escon phiên bản 15.1.21.609

Nội dung

Ø Sửa lỗi: Nhập tên hạng mục ở lưới "Tiên lượng".

Escon phiên bản 15.1.21.510

Nội dung

Ø Sửa lỗi: Không nhận khóa cứng

Escon phiên bản 15.1.21.316

Nội dung

Ø Sửa lỗi: Tính vật liệu khác cho vật liệu phụ.

Ø Sửa lỗi: Nhập từ dự toán Escon 2012.

Ø Sửa lỗi: Ghép được nhiều công tác từ công tŕnh khác (trước đây mỗi lần ấn chỉ được 1 công tác).

Ø Sửa nhiều lỗi khác.

Escon phiên bản 15.1.20.413

Nội dung

Ø Sửa lỗi - Không sửa tên giá vật tư.

Ø Sửa lỗi - Hiện công thức.

Ø Sửa nhiều lỗi khác

Escon phiên bản 15.1.19.508

Nội dung

Ø Cập nhật thông tư 05/2016.

Ø Cập nhật thông tư 06/2016.

Ø Cập nhật định mức máy 1134.

Sửa lỗi

Ø Sửa nhiều lỗi khác.

Escon phiên bản 15.0.30.32

Thêm mới

Ø Ghép hạng mục từ công tŕnh khác.

Ø Chèn ḍng cước từ công tŕnh khác.

Ø Tích hợp công nghệ điện toán đám mây Google Drive.

Ø Đọc từ các dự toán khác Escon 2012, Dự toán G8.

Ø Sửa nhiều lỗi khác.

Escon phiên bản 15.0.27.43

Nội dung

Ra mắt phiên bản Beta của phần mềm Dự toán Escon